استخر مجموعه ورزشی آزدی - تهران

آدرس : تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی

تلفن : 02144739022

استخر زعفرانیه - تهران

آدرس : تهران، خیابان زعفرانیه، خیابان شهیدکاوه پرزین، شماره ۱۲، پلاک ثبتی ۳ و ۱۳، فرعی از ۱۳۷۵۱ اصلی

تلفن : ۰۲۱۲۲۴۰۶۵۵۵

استخر فجر ولنجک - تهران

آدرس : تهران، ولنجک، میدان یاسمین، انتهای خیابان عدالت، روبروی مدرسه عدالت

تلفن : ۰۲۱۲۹۹۰۲۹۴۴ 

استخر آریا جنت آباد - تهران

آدرس : تهران - جنت آباد شاهین شمالی - انتهای کوچه چمران

تلفن : ۰۲۱۴۴۶۱۱۶۱۱